Kyrk klassiker

Kanske har du gjort en svensk klassiker? Åkt skidor, simmat, cyklat och sprungit? Kyrkans klassiker innehåller andra "grenar" och är tänkt som en hjälp att hitta struktur för livet som kristen eller för att utforska vad kristen tro handlar om.

Vad är Kyrkans klassiker?

Du känner säker till en ”svensk klassiker”, att under tolv månader genomföra Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan och Lidingöloppet. Kanske du är en av dem som har genomfört en sådan och har ett diplom hemma på väggen?

I början av året tog Kyrkans tidning initiativ till en ”kyrklig klassiker”. Den är en möjlighet att få hjälp att forma en struktur för livet som kristen.

Hur fungerar det?

I kyrkans klassiker ska deltagaren under ett år fira ett antal gudstjänster, läsa ett antal bibeltexter, be morgon- eller kvällsbön ett antal gånger och visa omsorg om medmänniskor.

Som stöd finns en folder som du kan ladda hem här. Om man vill kan folderns rutor kryssas i som delmål på vägen för att forma den goda vanan. Till den som vill skickar biskop Fredrik ett diplom som ett intyg på en fullgjord kyrklig klassiker.

För någon kan folderns rutor upplevas som pressande. Lägg den då åt sidan! Det viktiga är själva grundtanken; att gudstjänst, bibelläsning, bön och omtanke om andra blir en naturlig del av livet. Och i grunden handlar det inte om vad du och jag gör, utan om vad Gud gör. Det är inte den egna prestationen som är central utan vilan, rytmen och Guds handlande genom strukturer som burit kristna genom livet i 2000 år. Pröva att gå in i den strukturen, även om det kanske tar emot ibland.

Hur gör jag om jag vill vara med?

Som ett stöd för att genomföra den kyrkliga klassikern finns såklart församlingsgemenskapen där du bor eller brukar fira gudstjänst. Prata gärna med andra i församlingen hur ni kan hjälpa varandra längs vägen. Kanske kan ni forma en bibelstudiegrupp utifrån de bibeltexter som ingår? Kan ni ses till en digital morgon- eller kvällsbön någon dag i veckan? Det är lättare, och roligare, att praktisera kristen tro tillsammans med andra, när man delar något gemensamt.

Gemensamma samlingar med biskopen

Någon gång under året kommer biskop Fredrik bjuda in till en digital samling för de som önskar.

Den första blir ett bibelstudium utifrån Markusevangeliet 10:13-16, en text som ingår i kyrkans klassiker. Bibelstudiet sker torsdagen den 31 mars kl. 19.00. Du behöver inte föranmäla dig. 

Klicka här för att ansluta till mötet

Vill du veta mer? Hör av dig till: