Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar

Måndag 10 oktober klockan 10-12

- Digital - 

- På plats -

När har arbetsgivaren lagliga skyldigheter att påbörja en rehabilitering?  
Få hjälp med rutiner runt rehabilitering. Hur går vi tillväga, vad har medarbetaren för skyldigheter? Vad händer om man inte klarar sitt ordinarie arbete- finns det omplaceringsmöjligheter? Eller har vi inga andra arbetsuppgifter att erbjuda. Vilka skyldigheter har arbetsgivaren. Få hjälp med det svåra samtalet vad ska man tänka på som arbetsgivare i bemötandet av medarbetaren som är sjukskriven. 

Ursula Liepe, anställd sedan 6 år tillbaka som beteendevetare på AB Previa, nu Falck och Previa. Auktoriserad socionom sedan 1987 med vidareutbildning Steg 1 inom systemisk och interaktionistisk grund. Utbildad handledare. Arbetar på både individ-, grupp- och organisationsnivå. På individnivå med bland annat stöd, stresshantering, behandling, rehabilitering och konsultation. Företagshälsans uppdrag är att bistå arbetsgivare med att skapa ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla medarbetare. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!