Kropp, själ och toner

Tisdag 10 oktober

- På plats -

Kol 3:16 "Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan" 

Musik berör och tar vid där ord tar slut. Gemenskap i musik får oss att känna oss som en kropp med gemensam andning och puls, ger riktning till Gud, utmanar vår förståelse av kristen tro och hjälper oss  dela livet med varandra. 
Att vara en Guds skapelse är att acceptera oss själva och våra reaktioner, vara närvarande i vår kropp, hitta vår ton och våga klinga. 

I denna workshop delas tankar om musik som kraft men vi får även aktivt delta med vår rörelse, röst och vårt lyssnande och tillsammans söka en klingande gemensam andlig fördjupning. 

 

 

Elisabeth Sundeman kyrkomusiker och musikterapeut med ett stort intresse för musik och sång till kraft för människors hälsa, fysisk som existentiell. Nu verksam i Härnösands stift som stiftsmusiker.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023