Katekumenatet – en vuxen väg till tro

Tisdag 10 oktober

- På plats -

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras men även till andra som vill samtala om eller söker en kristen tro. Katekumenatet ger möjlighet för dessa människor att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

 

Annette Öderwall, församlingsherde i S:t Johannes i Kalmar och med mångårig erfarenhet av katekumenatet

Anmälan Fortbildningsveckan 2024