Kallad och inkallad

OBS! INSTÄLLD Onsdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

OBS! INSTÄLLD 

- På plats -

Kyrkan är en fredsrörelse. Och Svenska kyrkan har uppgifter i totalförsvaret.
Vad förväntas av oss i församlingarna i ofärdstider? Hur bidrar vi till stabilitet och hur hanterar vi oro? Hur rustas själavården?

Finns det någon som övar fred när samhället gör militärövningar?
Är den tid förbi då vi kunde vara den profetiska röst som talar om ett långsiktigt gudsrikesbyggande?

Vi får information och synpunkter från olika perspektiv, som vi kan behöva känna till och förstå.

Kursen kräver inga förkunskaper

Magnus Hedin är regionpräst i Militärområde Syd och kris- och beredskapssamordnare för två stift; Växjö och Linköping.

 

 

Kerstin Bergeå är ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och tidigare utbildningssekreterare i Kristna fredsrörelsen.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024