Sara Nylén vill lyfta möjligheten för präster att bli en del av Jourhavande präst. En möjlighet att förkovra sig och bidra även på hemmaplan.
Foto: Sara Peterson

Jourhavande präst – en möjlighet för församlingen

Behovet av fler medarbetare i Jourhavande präst är stort. Ett uppdrag som inte bara tar, utan även ger. En präst i jouren innebär en uppdaterad och utbildad präst i församlingen.

– Jag tror att många tänker att uppdraget som Jourhavande präst är någonting som tar tid från församlingsarbetet. Men det ger också väldigt mycket, säger Sara Nylén som är stiftsadjunkt på Själavårdscentrum i Växjö stift.

För tillfället finns det fyra präster i Växjö stift som arbetar som Jourhavande präst, men någon är på ingång och någon är på föräldraledighet. Det finns flera som kan hoppa in på extrapass. Men behovet är stort av att hitta fler som har uppdraget som en fast del i sin tjänst.
– Vi skulle behöva vara dubbelt så många, säger Sara Nylén.

För den präst som tycker att själavård är något man fungerar väl i, eller något man tycker är spännande och vill utvecklas i, så är Jourhavande präst en stor möjlighet, menar Sara Nylén. 
– Detta är en brunn att ösa ur, något man kan få brinna för och rustas i. Man får en vidareutbildning på hemmaplan och församlingen får en präst som är väl rustad att möta församlingsbor.

I Växjö stift är upplägget sådant att präster i jouren har uppdraget som 10-15 procent av sin tjänst. Det innebär ungefär en kväll eller natt i veckan. Själavården sker via telefon, digitalt brev eller chatt. Prästen får handledning en gång i månaden, vilket sker digitalt. Inför sommaren och före jul så träffas man fysiskt.
– I handledningen får man dela både det som är svårt och bra och det som dröjer sig kvar och sådär. Vi har också en nationell samling varje år, då man får träffa kollegor från hela landet om man vill. Det är ett bra tillfälle att få ta del av andra erfarenheter och själv få dela. Och se att man inte är ensam, för det är man ju när man sitter där på nätterna, säger Sara Nylén.

Församlingen får skicka faktura till stiftet för den del av arbetstiden som är vigd åt Jourhavande präst. Uppdraget kostar alltså i tid, men i övrigt kostar det ingenting.

Präster som är intresserade av att vara med i Jourhavande präst kan prata med sin kyrkoherde. Sara Nylén svarar gärna på frågor. Den som anmäler sig får en introduktion, i form av en utbildning om vad Jourhavande präst är och information om hur det tekniska fungerar.

– Som jourhavande präst får man vara del i en gemenskap, tillsammans med andra som är intresserade av de här frågorna. Det är bra tycker jag, att vi som finns i detta kan vara väldigt olika, men just i det här arbetet så möts vi och är väldigt överens, det är en styrka, säger Sara Nylén.

Sara Nylén har varit stiftsadjunkt på Själavårdcentrum sedan i höstas. Tidigare har hon bland annat varit sjukhuspräst i Kalmar. Hon ser mötet och samtalet som någonting oerhört viktigt för människor.
– Vi i kyrkan har så mycket att erbjuda där. Vi sitter liksom på skatter, brukar jag säga, som inte finns på samma sätt i andra samtalssituationer – även om de kan vara bra också. Det är naturligtvis något som vi vill ge vidare av, säger hon.

Charlotte Granrot Frenberg