Älginventering i Glasriket 2010
Foto: Svensk Naturförvaltning

Vilt- och jaktstatistik

Här hittar du statistik för vildsvin, hjortdjur, lodjur och varg från Växjö stifts jaktmarker och i vissa fall även från angränsande marker som samrapporterats.

Vildsvinsstatistik:

Rådjurs- och hjortstatistik:

Lodjurs- och vargobservationer: