Kyrkoreservatet Lillån har invigts

Lillån är särskilt värdefull för fisk och natur då det är ett av få naturliga vattendrag som mynnar ut i Vättern. Lillån hyser en stam av storvuxen öring, harr och flodnejonöga. ”Lillåleden” har tillkommit i samarbete med Bankeryds lokala föreningsliv och Jönköpings kommun. Reservatet är cirka 6 hektar och invigdes av biskop Fredrik Modéus den 30 maj

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.