Interpretation av älskad körmusik

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

I kyrkans körer sjungs det många älskade sånger som återkommer år från år. I denna kurs får körledare möjlighet att fundera över interpretation av dessa? Tillsammans med Erik Westberg får kursdeltagaren sjunga, prova olika tolkningar och samtala om några körsånger. Kursdeltagaren kommer få körsångerna i förväg för att kunna komma förberedd och får uppleva god körsång under kursen.  

Foto: Anders Wälitalo

Erik Westberg, professor i kördirigering vid Luleå tekniska universitet-Musikhögskolan i Piteå har studerat kördirigering för Eric Ericson. Under åren har Erik fått flera utmärkelser för sina insatser inom körmusiken och är i dag ledare för Erik Westbergs vokalensemble och musikhögskolans kammarkör. 
 


Anmälan Fortbildningsveckan 2024