Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Insamlingsrekord för årets fasteaktion

Under Act Svenska kyrkans fasteaktion samlades 61,6 miljoner kronor in, vilket är nytt rekord. Även i Växjö stift blev det ett rekordresultat, nästan 5,9 miljoner kronor samlades in. Årets fasteaktion hade temat Dela lika under samma himmel och pengarna kommer bland annat att användas till att motverka hunger, svält och främja hållbar fred.

Kriget i Ukraina har engagerat församlingar, privatpersoner och företag och har bidragit till det höga insamlingsresultatet. Med tanke på det allvarliga världsläget, med ökade humanitära katastrofer och minskade biståndsmedel, är insamlingen livsviktig.

– Det är ett helt fantastiskt resultat som visar på stort engagemang. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor som lever i svår utsatthet, säger Gustav Lundborg, enhetschef på stiftskansliet i Växjö. 

Årets fasteaktion hade temat Dela lika under samma himmel. 45 miljoner människor är i akut hungersnöd. Fler än 82 miljoner människor är på flykt. Naturkatastrofer, väpnade konflikter och förtryck tvingar dagligen medmänniskor att fly eller på annat sätt söka trygghet. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning och för att främja en hållbar fred. 

Fasteaktionen pågick under den kristna fastan, mellan fastlagssöndagen (27 februari) och palmsöndagen (10 april).

Se insamlingsresultatet per stift jämfört med förra året 

Ett barn står i ett berg av sopor och letar efter något användbart.

Fasteaktion för rätten till hållbar försörjning

Act Svenska kyrkans årliga insamlingskampanj under den kristna fastan fokuserar i år på att främja en hållbar och rättvis matförsörjning och att främja en hållbar fred.