Informationssäkerhet - Vad ska jag tänka på som användare?

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 14.30

- Digital kurs-

Upp till 90% av alla informationssäkerhetsincidenter beror på mänskliga faktorn, det vill säga slarvfel eller brist på kunskap. Vi kommer därför att rikta stort fokus på att diskutera de mänskliga aspekterna av informationssäkerhet, inklusive delning, lagring och medvetenhet, samt hur du hanterar incidenter när de inträffar.

Vi visar varför en god informationssäkerhetskultur är en oumbärlig resurs inom organisationen, samt hur ni arbetar säkert för att skydda er värdefulla data och informationsresurser. Du kommer i detta att lära dig mer om de senaste hoten mot informationssäkerheten, vilket innefattar virus, phishing och andra cyberattacker och vilka metoder som organisationen kan ta till för att försvara sig mot dessa.

Malin Betnér - IT ansvarig på Växjö stiftskansli

 

 

Samuel Lindblad - Stiftsjurist med fokus på dataskyddsfrågor.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023