Foto: Ellen Ekström

En plats att växa på

Att ha fått möjligheten att arbeta ideellt i kyrkans diakonala arbete har varit och är mycket berikande. Jag har tid, här får jag en fin social gemenskap som ger oerhört mycket tillbaks, det är stort och ger glädje.

Marianne Zingmark, ideellt engagerad i Värnamo pastorat

Marianne Zingmark arbetar ideellt i Värnamo pastorat. När hon gick i pension 2015 hade hon bestämt sig för att vara helt fri och ville ha lyxtid för sig själv. Fem månader senare anmälde hon sig som volontär när kyrkan efterlyste hjälp. Över en natt kom det över 120 flyktingar till Värnamo. 

Flyende familjer och ensamkommande från krigsdrabbade länder fick komma till församlingshemmet i Värnamo. Det upprättades där en matsal som blev en central plats där det serverades lunch och middag dagligen med insatser från över 200 volontärer från olika håll genom ett stort ekumeniskt samarbete.

– Det var ett katastrofalt läge. Det var då kriget härjade som värst i Syrien och man mötte människorna bakom alla dessa siffror, berättar Marianne. Man hörde om många fruktansvärda livsöden och fasansfyllda flyktvägar. Det fanns de som förlorat någon närstående i vattnet. 

När evakueringsboendet upphörde i Värnamo efter 6 månader, ville Marianne fortsätta hjälpa till i kyrkans diakonala arbete. Hennes värme och engagemang för andra är så genuint och blir påtagligt när vi möts.

– Jag blev tipsad om Pelarsalen, som är ett socialt företag i Värnamo pastorat där Återväxt, en del av Pelarsalen, precis skulle starta upp. Det kändes intressant.

Av de deltagare som är med i Återväxt finns långtidssjukskrivna, arbetslösa, de med utmattningstillstånd, ångest, värkproblematik eller andra sjukdomar. Marianne upplever att deltagarna är mycket öppna, när man väl lärt känna varandra.

– Här sitter vi, deltagare och ledare, tillsammans delar vi det vi vill säga. Det som sägs stannar i gruppen. Det har visat sig att det är bra att man är flera, inte ensam i samtalen. Vi arbetar för att stärka människorna så att de ska utvecklas vidare.

Vi kommer till det röda lila huset i prostträdgården, där återväxtgruppen finns, och möts av en grönska och ett lugn, trots den regniga dagen i maj. Här finns gräslök, humle och stora aklejor på gång, som är sådda från frön. Marianne visar var det kommer sättas bönor. De plantor som nu står på förkultivering i församlingshemmets alla fönster ska också planteras ut. En del av plantorna säljs i kyrkans Rättvisebutik.

– Jag vet inte om det är välsignad mark, kanske det också beror på bra gödsel, men växer gör det. Jag brukar säga att växterna växer här, och det gör deltagarna också. Det ligger mig varmt om hjärtat med odling, jag lär mig varje gång och har alltid älskat blommor och natur.

För att få kraft att komma tillbaks från sjukdom vet man att naturen är en bra källa, säger Marianne.

Ledarna i Återväxt följer ett rehabiliteringsprogram och har fått utbildning i att leda samtal kring gränssättning, konflikthantering, relationer och självbild, vilket är en del i tillfrisknandet. En dag i veckan är det samtalen som är i fokus och då är det inget trädgårdsarbete. I samtalen delar man det man vill dela, inget annat och det är en oerhört viktig bit, samt att alla har respekt för varandra.

Återväxtgruppen kommer ut ur det lilla huset och ska på promenad längs ett promenadstråk runt sjön, En av ledarna berättar:

– Vi går och läser våra kort som handlar om existentiell hälsa. Vi går i tystnad och reflekterar. På ett av korten står det: upplevelse av sammanhang. Du är en del av livet på jorden och ingår i samma livsväv som växter och djur, det är ett sammanhang som du alltid kommer vara del av.

Tillbaks inne i församlingshemmet sprids en härlig doft av nybakade pajer och bröd. Vu Thi Nhiew är kökshandledare i Pelarsalen och har varit på plats sedan 2013.

– Jag började praktisera i ett år och efter det fick jag anställning. Jag trivs mycket bra, bakar olika bröd, frallor, kakor, tårtor. Jag tycker det är roligt och vi lär av varandra. Tidigare lagade jag mycket vietnamesisk mat, men nu lagar och bakar jag mycket svensk mat också.

Den breda verksamheten gör att deltagarna har stor valmöjlighet och det märks att Pelarsalen är otroligt viktig för de involverade.

– Idag har vi firat med tårta för att vi har skrivit på ett kontrakt med Arbetsförmedlingen för 30 platser i Pelarsalen ett år framöver. Det är en stor dag idag! Säger diakonen Anna Bertilsson. 

Marianne är också aktiv i Resursgruppen för asyl- och integrationsfrågor. Där det arbetas med insatser för de ensamkommande.

– Det har varit mycket jobbigt, och är fortfarande för flera stor oro om de ska få stanna eller ej. Alla har inte fått besked. De har varit i Sverige i runt tre år år och kom hit när de var 15-16 år gamla. Utskickade från sina hem av någon anledning eller självvalt. Många har varit med om omänskligt mycket.

Trots det tunga som Marianne på olika sätt stöter på, så understryker hon hur mycket det ger tillbaks att få vara delaktig i detta arbete. Vi har en mycket bra arbetsgemenskap i gruppen och en ovärderlig ledare i vår kyrkoherde Pär-Magnus Möller.

– Att ha fått möjligheten att arbeta ideellt i kyrkans diakonala arbete har varit och är mycket berikande. Jag har tid, här får jag en fin social gemenskap som ger oerhört mycket tillbaks, det är stort och ger glädje.

Ellen Ekström