I glädje och sorg - att vara ung och längta efter fördjupning

Tisdag 10 oktober

- På plats  -

Hur kan vi locka fram och möta ungdomars längtan efter fördjupning i en tillvaro som upplevs som ytlig och falsk? Undersökningar idag gör gällande att ungdomar längtar efter äkthet och autenticitet. Seminariet kommer ta upp goda exempel och framgångsfaktorer för att nå fördjupning i kyrkans ungdomsarbete.

 

Jakob Wikström

Jakob Wikström är stiftskonsulent för barn och unga vid stiftskansliet i Växjö och arbetar bland annat med Svenska Kyrkans Unga, ledarutbildningen Ung och kallad och konfirmandfrågor. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!