Hur förebygger vi ohälsa? - Arbetsplatsens roll för psykisk hälsa

Måndag 9 oktober klockan 15.00 - 16.30

- Digital kurs-

Vi erbjuder en digital föreläsning under 1,5 timme med fokus på vad arbetsplatsen kan göra för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Hur man upptäcker tidiga signaler, arbetsgivarens ansvar, arbetsgivarens och medarbetarnas betydelse för att förhindra och främja en god psykosocial arbetsmiljö och i förlängningen en förbättrad psykisk hälsa. Vad är viktigt att tänka på i bemötandet mot varandra och specifikt gentemot en medarbetare som signalerar psykisk ohälsa.

Ursula Liepe, anställd sedan 7 år tillbaka som beteendevetare på Falck (tidigare Previa). Auktoriserad socionom sedan 1987 med vidareutbildning Steg 1 inom systemisk och interaktionistisk grund. Utbildad handledare. Arbetar på både individ-, grupp- och organisationsnivå. På individnivå med bland annat stöd, stresshantering, behandling, rehabilitering och konsultation. Företagshälsans uppdrag är att bistå arbetsgivare med att skapa ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla medarbetare. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan är stängd.