Hitta nyttan med Teams - samarbeta och skapa effektivare flöden

Måndag 9 oktober klockan 09.30 - 10.30

- Digital kurs-

Kom och få en genomgång av grundläggande funktioner i teams och hur du kan tänka smart i ditt användande av verktygen som finns i applikation.
Strukturera information, gör inlägg, lagra filer, använd planeringsverktyg, effektivisera ditt arbete.

Malin Betnér - IT-ansvarig på stiftskansliet i Växjö och ansvarig för införande av bl a Microsoft 365 i Växjö stift.

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024