Himlen under mina fötter

- hur kyrkorum och vardagens heliga platser kan hjälpa mig att djupna i min gudsrelation.   Tisdag 10 oktober

- På plats  -

I detta seminarium delar vi erfarenheter av yttre och inre vandringar i kyrkorum, i labyrinter och på stadens gator. 

Var erfar jag Gud i min vardag?

 

Anna Alebo, präst, kaplan för Killans bönegård  och andlig vägledare

Anmälan Fortbildningsveckan 2023