Mikael Svenningsson och Isabell Karlsson är två av Växjö stifts kommunikatörer.

Hashtags, hemsidor och kaffe på stan – vår tids mission

Två av stiftets kommunikatörer är Isabell Karlsson i Kalmar pastorat och Mikael Svenningsson, som snart går från Byarums pastorat till Barnarp-Ödestugu församling. De anser båda att deras uppdrag i grunden handlar om mission.  

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Men hur gör man det? Missionsuppdraget gäller hela församlingen, men är något som kanske särskilt kommunikatören funderar mycket över och har goda kunskaper kring.  

I Växjö stift finns ett fåtal heltidskommunikatörer och ett knappt trettiotal som har delade tjänster, där kommunikation ingår som ett av flera ansvarsområden. Relativt få är utbildade kommunikatörer. 

Isabell Karlsson arbetar heltid som kommunikatör i Kalmar pastorat. En tjänst som hon haft i ett år, parallellt med att hon bygger en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon är bara 22 år gammal, men har ändå hunnit arbeta i nästintill alla församlingar i pastoratet. Efter konfirmationen blev hon ideell barnledare, hon har sommarjobbat som vaktmästare och senare vikarierat som församlingsassistent.  

– Som kommunikatör har jag hittat min drömroll! Det är kreativt och varierat, jag får möta massa människor och jag får chansen att sprida vårt budskap och kristen tro vidare, säger Isabell. 

I hennes roll ingår att ha överblick och helhetstänk och att ställa många frågor. Vilken målgrupp ska vi nå? Var ska vi synas? Hur? Varför? Hon arbetar med all intern och extern kommunikation i pastoratet. Exempelvis skapar hon publikationer, skriver texter, uppdaterar sociala medier och hemsidor. Mycket av arbetet är strategiskt och sker bakom kulisserna. Det arbetet syns inte, men det skulle märkas direkt om det inte gjordes, menar Isabell. 

Isabell säger att alla på sätt och vis är kommunikatörer. 
– Alla kommunicerar dagligen. När vi kommunicerar får vi saker att hända, vi bygger relationer och sprider vidare vårt budskap. Kommunikationen är jätteviktig för Svenska kyrkan! Vi kan göra jättemycket i våra kyrkor, men vi måste också berätta och synliggöra det, säger Isabell. 

Före jul tog hon initiativet att tillsammans med en präst och en pedagog stå på stan och dela ut kaffe och prata med folk.  
–  Vi ordnade lite aktiviteter för barnen och många kom fram och pratade, det var jättemysigt. Det var kul att se hur uppskattat det blev, många sa att det var kul att kyrkan syntes på stan. Jag tror mycket på sådana möten, vi kan inte bara lägga ut en massa annonser, säger hon. 

Mikael Svenningsson är kommunikatör i Byarums pastorat, där han även arbetar med administration. 1 april börjar han ny tjänst i Barnarp-Ödestugu församling och då får han även fastigheter som ansvarsområde. Han är utbildad församlingspedagog och arbetade som det i flera år innan han kände att han ville testa något annat. När en tjänst som kommunikatör dök upp gick han Sensus utbildning till diplomerad kommunikatör. 

– Jag har ett väldigt roligt jobb! Som både kommunikatör och administratör så är jag verkligen spindeln i nätet. I jobbet ingår bland annat att kommunicera allt från vardagsgudstjänsten till den stora musikkonserten, uppdatera sociala medier, ha kontakt med lokalmedia och hålla lite spaning på vad som händer, både i stiftet och nationellt, säger Mikael. 

 Liksom Isabell ser han att arbetet i grunden handlar om mission. 
– Viktigast för mig är att all kommunikation ska bygga församling, det är a och o! Vi får inte fastna i att bara göra reklam för en massa olika arrangemang. Det handlar om att vara goda ambassadörer och visa på vår bild av kyrkan och kristen tro. Det här är något som jag ser som mitt ansvar att hela tiden lyfta. 

Något han månar särskilt om är att i pastoratets inlägg på sociala medier använda sig av hashtagsen #jagärkyrka #duärkyrka #viärkyrka. 

– I kyrkan är jag del av en gemenskap, jag är kyrka även när jag är hemma eller på jobbet. Allt handlar i grunden om hur vi är en öppen och välkomnande gemenskap. Att ha det så öppet i vår gemenskap att vi faktiskt kan prata med varandra om våra liv. Det är det som kommunikationen ska bidra till, säger Mikael. 

Charlotte Granrot Frenberg 

Din uppgift

I kyrkan behövs ideella, anställda och förtroendevalda. Jin är kyrkoherde i Barnarp-Ödestugu församling.