Hantera besvärliga personer

Torsdag 12 oktober klockan 10.00 - 16.30

- På plats -

Begränsat antal platser!

Vissa människor vi möter är enkla att samtala med, enkla att nå fram till och det är lätt att både förstå och att göra sig förstådd.

Andra vi möter kan vara större utmaningar. Vi kan uppleva att vi pratar förbi varandra, missförstår ständigt och vi hamnar på något sätt på kollisionskurs.
Några har också beteenden som påverkar oss negativt, de kan krypa under skinnet på oss och diskussionerna kan fastna kvar hos oss under en längre tid.

Är det bara som det är eller kan vi göra något åt det här? Självklart finns det olika verktyg och strategier att använda när kommunikationen känns ansträngd
och jobbig.

Christer Isehag är föreläsare, utbildare och författare inom service, bemötande och personlig utveckling. Sedan 1998 har han inspirerat tusentals människor och hans mål är att ge dig praktiska verktyg för att hantera besvärliga personer och situationer.

 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023