Han sammanfattar minnena i bokform

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson fick som stiftsprost uppdraget av dåvarande biskop Anders Wejryd att vara minnestecknare. Nu kommer den andra boken av minnesteckningar som Jan-Olof har skrivit. Den första utkom 2005.

Artikel ur Kyrkans tidning nr 3 2022.

Hur går det då till när man ska ta reda på fakta om den person man skriver om? Jan-Olof berättar:  

- I vissa fall har det varit lätt att få material och i andra fall svårare. Nästan alla de präster jag berättar om har jag känt - en del mer, andra mindre - oftast från min horisont som stiftspräst och senare som domprost och biskop. Några har jag följt ända sedan deras tid som prästkandidater då jag var stiftsadjunkt för prästrekrytering.  

Jan-Olof fortsätter:  

- För att få en så bred bild som möjligt har jag kontaktat anhöriga, kollegor, församlingsmedlemmar och dessutom studerat predikningar, böcker, artiklar med mera som de själva skrivit och sådant som har skrivits om dem. Jag har även gått igenom domkapitlets tjänstgöringsmatriklar och annat matrikelmaterial.   

Det mesta har Jan-Olof skrivit på plats i familjens hus på södra Öland och vissa historier berör och stannar kvar extra länge.   

- En dag i vintras skrev jag om en präst som hade sin första tjänst just där i vår församling på Öland. I det material jag hade fick jag se ett tidningsurklipp om att ett barn i den prästfamiljen blivit påkörd av en lastbil och omkom på väg hem från skolan. Det var snöstorm, på öländska fåk, och chauffören såg inte pojken. Jag berättade det senare för en granne som då talade om att han var klasskamrat med pojken och att de haft sällskap på vägen men skilts åt några minuter före olyckan. Tillsammans gick vi till kyrkogården och pojkens grav och stod stilla en stund och han mindes med mig som just fått ett nytt minne som jag skrev in i den minnesteckningen. Det måste ha påverkat den prästen och hans familj mycket, berättar Jan-Olof.   

Att minnesteckna är en mycket gammal tradition, som förutom att teckna minnet av de enskilda prästerna också är beskrivningar av hur kyrkligt liv gestaltats under deras tid.  

-  Jag tycker att det idag handlar om kollegialitet, respekt och uppskattning av varandra som kollegor. Samtidigt blir det en beskrivning av hur kyrkligt liv varit vilket kan bidra till att förstå och bedöma församlingsliv idag. Har man sedan ett intresse för personhistoria så kan en bra minnesteckning vara god läsning, säger Jan-Olof.  

När kommer då boken ut och hur får man tag i den?  

- Boken kommer ut till präst- och diakonmötet i april och deltagarna där får boken. Den skickas också ut till församlingarna i stiftet. Sedan kommer den att finnas att beställa från stiftskansliet, berättar Jan-Olof. 

 Fakta:  

·         I kyrkolagen från 1686 stadgades att biskopen skulle kalla prästerna till möten minst vart sjätte år. Vid dessa prästmöten lästes vid en requiemmässa namnen upp på de präster som avlidit sedan förra prästmötet.   

·         Sedan prästmötet 1867 i Växjö stift har någon haft biskopens uppdrag att teckna prästernas liv och gärning, att vara minnestecknare. Sedan mer än ett halvt sekel har minnesteckningarna givits ut separat i bokform.  

·         Boken omfattar de präster som gjort hela eller delar av sin tjänst i Svenska kyrkan, Växjö stift och som avlidit under tiden 2005 till augusti 2009.  

·         Vid det kommande präst- och diakonmötet i år kommer en minnesgudstjänst att firas med som minnestalare prosten Lars Aldén och domkyrkokaplan Jens Linder. De kommer då att tala om de präster som avlidit sedan förra präst- och diakonmötet (2018). 

 

/Sara Peterson