Hållbara kyrkogårdar- fokus på kulturarv och vattenhantering

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 16.00

- Digital kurs-

Kursens första del ger en möjlighet till fördjupad kunskap i förvaltning av kyrkogårdens kulturarv. Hur tar man hjälp av vård-och underhållsplanen och gravvårdsinventeringen i det dagliga arbetet? Genom QR-koder och kyrkogårdsvandringar kan kyrkogårdens kulturarv tillgängliggöras för besökaren. Vi får också en introduktion till underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar av sten.

Kursens andra del belyser effektiv och hållbar vattenhantering på kyrkogårdar. Ibland har vi för mycket vatten på kyrkogården och ibland har vi brist på vatten. Hur kan vi förbereda oss och vad behöver vi anpassa när klimatförändringar påverkar vattensituationen alltmer? Vi får också veta något om relevant lagstiftning kopplad till vattenhantering.  

Kursen passar personal på kyrkogårdar, förtroendevalda med intresse av kyrkogårdsförvaltning.

Eva Ernfridsson är stenkonservator och biolog i egna företaget Litobiome AB.

 

 

Lars Andersson är kyrkogårdschef i Byarums pastorat.

Linda Westeson är vattenhandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg med uppdrag att verka för en trygg vattenförsörjning idag och för kommande generationer, hon är utbildad kemiingenjör

Anmälan Fortbildningsveckan 2024