Gudstjänstutvecklingstriangeln - verktyg för att komma vidare

Torsdag 12 oktober klockan 10.00 - 16.30

- På plats -

Gudstjänstutvecklingstriangeln - ett gudstjänstutvecklingkoncept för dig som vill komma vidare utan att fastna i formfrågor eller köra vilse i ständigt nya riktningssvängar. Det finns ingen kvickfix utan bara fix! Vi uppmuntrar flera från församlingen att vara med på denna dag där vi pratar om hur man kan bygga gudstjänst långsiktigt, metodiskt och tillsammans.  Vi utgår ifrån gudstjänsttriangels tre sidor: ledarskap, medarbetarskap och delaktighet.

 

Medverkar gör Annette Öderwall, Håkan Persson, Erik Keiser, Jonas Ivarsson, Mattias Östborg - präster som på olika sätt jobbar med gudstjänstutveckling i Växjö stift.

 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024