En präst talar till församlingen.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänstledarnätverket

Är du en präst som leder en gudstjänstfirande församling? Längtar du efter att få växa som ledare så att församlingen kan växa med dig?

Upplägg för nätverket

Nätverket träffas fysiskt en till två gånger per termin. Däremellan delar vi tankar och erfarenheter via Teams. I centrum är gemenskapens vision och nyckelbegreppen delaktighet, närvaro och igenkännande.  

Ta kontakt med Erik Keijser för att veta mer. 

En tjej i manchesterkeps håller fram en nattvardskalk till en kvinna som doppar en oblat däri.

Gudstjänstforum

Längtar ni efter att fler ska vara med och bära gudstjänsten? Tillsammans tar vi sats för gudstjänster med mycket delaktighet där fler får plats och många vill vara med.

Ett litet barn cyklar i mittgången i en kyrka.

Gudstjänstakuten

Har ni kört fast? Har ni tappat lusten och glädjen i gudstjänsten? Tillsammans kan vi hitta (nya) vägar fram!