Gud såg att det var gott - ett herdabrev om klimatet

Måndag 9 oktober klockan 18.00 - 20.00

- Digital kurs-

Biskop Andreas gav våren 2023 ut herdabrevet Gud såg att det var gott- att vara människa och kyrka i klimatnödens tid.  Skapelsen våndas och lider av trycket från människan.  Biskop Andreas ställer utmanade frågor både till oss som människor och kyrka. Vad gör jag, vad gör du, vad gör vi?  Vad kallar Biskop Andreas gav våren 2023 ut herdabrevet Gud såg att det var gott- att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Skapelsen våndas och lider av trycket från människan.

Biskop Andreas ställer utmanade frågor både till oss som människor och kyrka. Vad gör jag, vad gör du, vad gör vi? Vad kallar Gud människan till - som enskilda, som kyrka, som mänsklighet? Herdabrevet föddes ur hopp, trotsig glädje och ur övertygelsen att förändring är möjlig. Med avstamp i Bibelns texter visar Biskop Andreas   väg till förändring är möjlig och rent av en uppmaning från Jesus Kristus själv.

Biskop Andreas berättar om herdabrevets budskap och samtalar sedan med biskop Fredrik Modéus om kyrkans uppgift i den gröna omställningen.

Inga förkunskaper krävs. Riktar sig till alla som är intresserade av hur vi som kristna kan möta klimatkrisen.

Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift 

Foto: Magnus Aronson

 

Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift

Anmälan Fortbildningsveckan 2023