Grön och klimatsmart kyrkogårdsförvaltning

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-12.00

- Digitalt -

Vill du lära dig mer om hur skötsel och förvaltning av kyrkogårdar och grönytor kan bli klimatsmart och gynna biologiska mångfald? Detta webbinarium ger en introduktion i ämnet och några enkla råd om åtgärder. Du får också tips på vad mer kunskap finns att hämta. Möjlighet kommer att finnas att ställa frågor och några församlingar kommer att berätta hur de arbetar.  Webbinariet sker i samverkan med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). 
 
Målgrupp: Vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kyrkogårdschefer och liknande. 

Dan Haubo är trädgårdsingenjör och arbetar på uppdrag av SKKF. 
 


Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!