Gott och blandat inom ekonomi

Tisdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Föreläsningstillfället kommer att innehålla Gott och blandat inom ekonomi. Vi kommer att lyfta nyheter, tips och trix och ”bra att tänka på” gällande ekonomi inom Svenska kyrkan. Vi kommer, under en del av passet, att specifikt lyfta målkapital och regelverket kring detta. Vi tar upp vad man särskilt bör tänka på när målkapitalet omprövas och nytt målsatt kapital fastställs. Under en annan del av passet kommer vi ge lite tips kring hur verksamheten på ett enkelt sätt kan följas upp löpande under året och hur avvikelser kan härledas. 

Liselotte Ågren är ekonom vid funktionen Kyrklig ekonomi, Kyrkokansliet i Uppsala. 

 

Marianne Westlén, ekonom vid funktionen Kyrklig ekonomi, Kyrkokansliet i Uppsala. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023