Godly Play

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-16.30

 

FULLBOKAD

- På plats -

Godly play är en metod och ett förhållningssätt som utgår från tanken att barn redan har en naturlig känsla av gudsnärvaro. Godly Play vill ge rum för barnet att stärka sin andliga identitet och växa i sitt andliga liv genom bibelns och kyrkans berättelser, lek, ritual och kreativitet. 

Godly Play är ett sätt att berätta bibelns och kyrkans berättelser utifrån en given mall, vilket gör att den är lätt att lära in och använda. Metoden har hämtat sin inspiration i Montessoripedagogiken. Godly Play fungerar lika bra med barn som vuxna, men är utvecklad för barn 3-12 år. 

Under denna dag kommer du få uppleva Godly play och få reflektera över metoden. Vi kommer att prata om barns andliga utveckling och hur Godly Play stödjer detta. 

Begränsat antal platser

Jenny Sjögreen är Godly Play-instruktör och präst med lång erfarenhet av att jobba med både barn och vuxnas lärande och andlighet. Jenny arbetar som biträdande kyrkoherde i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. 
 


Anmälan Fortbildningsveckan 2024