Glimtar från Växjö stifts historia

Den som är nyfiken på Växjö stifts historia har nu möjlighet att förkovra sig i en nyutgiven bok. Boken ges ut som en del av firandet av stiftets 850-årsjubileum. 

Det är Växjö stiftshistoriska sällskap som ligger bakom antologin Växjö stift 850 år. Redaktionen består av Lars Aldén, Oloph Bexell och Erik Sidenvall. 
– Tanken är inte att boken ska redogöra för stiftets hela långa historia, utan att göra lite nedslag och förhoppningsvis väcka intresse, förståelse och nyfikenhet, säger stiftslektor Erik Sidenvall. 

Nedslagen som görs handlar exempelvis om Värends kristnande, S:t Sigfrid i legend och historieskrivning och sammanslagningen av Växjö och Kalmar stift 1915. Stiftsprofilerna Emilie Petersen ”Mormor på Herrestad” och Eva Spångberg presenteras i var sin en essä. Reformationstid, väckelse och pastoratsregleringen 1962 är andra exempel på ämnen för nedslagen. Boken avslutas med att fyra röster från stiftets lokala församlingsliv ger sina perspektiv på kyrkans idag och imorgon.
 
– Det är roligt att på det här sättet kunna visa på historiens aktualitet, att ge glimtar av hur det en gång varit och föra in kopplingarna i det vi lever i idag. Gamla runstenar och kyrkmålningar och föremål som funnits i kyrkorna, allt sådan har någon sorts relevans idag också, spåren finns liksom kvar, säger Erik Sidenvall. 

Erik berättar att boken är tänkt som ett komplement till de böcker om stiftets historia som redan finns, såsom ”Växjö stift under 800 år” av Lars-Olof Larsson, som gavs ut i samband med stiftets 800-årsfirande. I bokens förord nämns även Göran Åbergs populärvetenskapliga stiftshistorik ”Växjö stift i historia och nutid” som getts ut i två versioner och som även översatts till engelska.  

– En del av bidragen är lite akademiska, men tanken är att boken ska kunna läsas av församlingsmedarbetare och kyrkligt intresserade. För den som är lokalhistoriskt intresserad finns det nog en del att hämta, jag tror att vi nämner nära nog varenda församling i stiftet på de här 500 sidorna, säger Erik Sidenvall. 

Boken har finansierats genom anslag från olika fonder och med stöd från Växjö stift. Den är utgiven på Artos förlag och kan beställas därifrån. 

Charlotte Granrot Frenberg