GDPR i praktiken

Tisdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Dataskyddsregleringen uppfattas ofta som krånglig eftersom de teoretiska avvägningarna är långdragna och svårtolkade. I den här kursen ska vi istället titta närmre på GDPR i praktiken och se hur vi handgripligen ska arbeta för att följa regelverket. Det är viktigt att hitta en balans mellan personers integritet och det fria flödet av personuppgifter.  

Utbildningen kommer att vara skräddarsydd efter deltagarnas behov och intresse. Det kommer därför finnas möjlighet att inkomma med förslag om vilka praktiska komponenter som vi går igenom på utbildningen.

Exempel följer: 

- Hur kan en församling tillmötesgå en begäran från registrerad? Vad bör finnas med i en sådan rutin?  

- Konkreta tips på hur vi arbetar informationssäkert. 

- Vilka åtgärder en församling kan vidta för att säkerställa att äldre inaktuella personuppgifter gallras.  

- Vad kan en anställd göra för att uppmärksamma dataskyddsfrågor för kyrkorådet. 

Faktiska ämnesförslag skickas ut till anmälda deltagare innan kurstillfället.  

Kursen föredras av Samuel Lindblad, stiftsjurist med inriktning på dataskydd. Gällande frågan ”GDPR eller Jesus” är Samuels mål att i så många situationer som möjligt bemöta avvägningen till fördel för den senare.  

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!