Foto: Anders Larsson

Från utförare till möjliggörare på 90 minuter! 

Teater Tage Granit under ledning av Anna Marking och Susanne Lindberg.

I Österköpings församling vill man att alla – medarbetare, förtroendevalda och medlemmar ska ta aktiv del i församlingens arbete men när Sara kommer med konkreta förslag på hur man kan förändra arbetet för att bjuda in mer ideella krafter tar det stopp. Ska man verkligen våga släppa kontrollen och vad händer med de givna roller som redan finns?  

Hur skapar vi en församling där alla känner sig delaktiga och välkomna att aktivt delta inte bara som besökare utan som viktiga medskapare av församlingens arbete? 

Teater Tage Granit under ledning av Anna Marking och Susanne Lindberg har i samarbete med Svenska kyrkan tagit fram en rad olika interaktiva föreställningar i ämnen som hur man bemöter rasism, hur man arbetar runt hbtqi frågor (Regnbågsnyckel) och om arbetsmiljön. Vi använder oss av interaktivteater som engagerar publiken och skapa dialog runt svåra samtal och ämnen. Syftet är att ingjuta mod och skapa utrymme för reflektion och samtal för att stå stärkta i den kristna värdegrunden och arbetet i församlingen.  
 
Med respektfullt och kunnigt förhållningssätt visavi Svenska kyrkan och dynamiken mellan styrning och ledning, medarbetare och förtroendevalda tog ni oss med på en lärorik, ögonöppnande och glädjefylld resa som engagerade hela gruppen och bidrog till att sätta fingret på vårt gemensamma uppdrag och föra den interna processen framåt. Ett toppenkoncept! 
 
/Johan Dalman Biskop Strängnäs stift 2021 

Teatergruppen Tage Granit har mångårig erfarenhet av att utbilda och lyfta viktiga frågor med hjälp av teater.