Från kallelse till protokoll

Onsdag 12 oktober klockan 18.00-20.00

- Digitalt -

Vid utbildningspasset går vi igenom formalia kring kyrkofullmäktiges och kyrkorådets arbete. Vilka regler gäller kring kallelse, sammanträde och småningom protokollet. Vad säger kyrkoordningen om sammanträdesteknik, omröstningar och protokoll. 
 

Per Westberg, är senior rådgivare i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och bor i Malmö. Han har tidigare arbetat som förhandlare/rådgivare med särskild kontakt med församlingar och pastorat i Växjö stift. Per har även varit involverad i det arbete som ledde fram till kyrkoordningen och är idag redaktör för Verbums publikation Kyrkoordning som utkommer varje år. 
 


Anmälan Fortbildningsveckan 2023