Framtidsbilder

Fem framtidsbilder satte riktningen för stiftskansliets arbete.

Detta är framtidsbilderna

Biskop Fredrik Modéus ställde som nytillträdd biskop frågan ”Vad vill du dela?”. Det var startskottet på ett gemensamt framtidsarbete i stiftet och det som ledde fram till framtidsbilderna nedan.

 

En kyrka i världen

I Växjö stift är det diakonala arbetet starkt och uthålligt. 
-tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
-vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan. 
-möter vi människor med annan tro respektfullt.


Gudstjänst att längta till

I Växjö stift firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar. 
-finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna. 
-stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa, tystnad och musik. 
-står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.


Tänk att få berätta vidare

I Växjö stift finns mötesplatser där vi upptäcker och växer i kristen tro.
-stärks vi att dela tro och liv i vardagen. 
-är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet.
-är det kyrkliga kulturarvet levande. 
 

Rustade medarbetare

I Växjö stift är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet. 
-är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap.
-utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och själavård.


Församling och stift hand i hand

I Växjö stift finns en förtroendefull stiftssammanhållning och en gemensam framtidsriktning. 
-möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfarenhetsutbyte. 
-samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.

Boken "VI" är tänkt att användas som inspiration i arbetet med framtidsbilderna i Växjö stifts församlingar. Här kan du beställa den!