Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Växjö stifts framtidsbilder

Biskop Fredrik Modéus ställde som nytillträdd biskop frågan ”Vad vill du dela?”. Det var startskottet på ett gemensamt framtidsarbete i stiftet och det som ledde fram till det du läser om här - Växjö stifts framtidsbilder.

 

18 framtidsbilder för Växjö stift

En kyrka i världen

I Växjö stift…

… är det diakonala arbetet starkt och uthålligt.
… tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
… vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan.
… möter vi människor med annan tro respektfullt.


Gudstjänst att längta till

I Växjö stift… 

… firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar.
… finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna.
… stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa, tystnad och musik.
… står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.


Tänk att få berätta vidare

I Växjö stift…

… finns mötesplatser där vi upptäcker och växer i kristen tro.
… stärks vi att dela tro och liv i vardagen.
… är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet.
… är det kyrkliga kulturarvet levande.
 

Rustade medarbetare

I Växjö stift…

… är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet.
… är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap.
… utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och själavård.


Församling och stift hand i hand

I Växjö stift…

… finns en förtroendefull stiftssammanhållning och en gemensam framtidsriktning.
… möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfarenhetsutbyte.
… samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.

Boken "VI" - Om Växjö stifts framtidsbilder

Boken "VI" är tänkt att användas som inspiration i det fortsatta arbetet med framtidsbilderna i Växjö stifts församlingar. Den har delats ut under vårens sju kontraktssamlingar. Vill du beställa ditt eget exemplar fyller du i uppgifterna nedan.

Vi är i Sverige. Vi är från Sverige, vi är från andra länder. Vi utgör en minoritet. Vi tillhör en majoritet. Vi är cispersoner, transpersoner, nya svenskar, gamla svenskar. Vi brinner för miljön, för veteranbilar, för fotboll, hundar, skateboards eller gemenskap. Vi har alltid följt Jesus. Vi har lärt känna honom nyss. Vi kämpar för att tro. Vi ser Gud i varje ögonblick. Vi kommer till kyrkan för att möta människor. Vi kommer för tystnaden. Vi är barn, vi är äldre, vi tycker att ålder är ointressant. Vi bor i stan, på landet, mittemellan. Vi är Växjö stift. Vi är alla medarbetare: kyrkvärdar, vaktmästare, förtroendevalda, gudstjänstfirare, samtalsledare, konfirmandledare, körsångare, ekonomer, den som för en insats ibland. Alla vi behövs för att hålla våra framtidsbilder levande. >