Forum för lekmän som förkunnar och leder gudstjänst

Onsdag 12 oktober klockan 18.00-20.00

- Digitalt -

Är du en person som predikar och/eller leder gudstjänst och som inte är präst eller diakon? Har du sett fram emot ett tillfälle att samtala och byta erfarenheter med andra som finns i samma uppdrag? Då är denna digitala samling något för dig!  
 
Först under vår samling får du träffa stiftslektor Erik Sidenvall. Han kommer att ge oss input om lekmannaansvar i församlingen. 
 
Fokus för träffen är att knyta kontakter och att byta erfarenheter. Som en bonus får du med dig några praktiska tips för att utvecklas som förkunnare och gudstjänstledare.  
 
Kurs vänder sig i första hand till deltagare i gudstjänstutvecklingsprogrammet Församlingsveniater. Nyfikna på programmet är särskilt välkomna. 

Erik Keijser

Erik Keijser är stiftsadjunkt och samordnar stiftsorganisationens arbete för att främja församlingens gudstjänst. 
 


Erik Sidenvall är stiftslektor i Växjö stift och adjungerad professor i kyrkohistoria.   
 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023