Försoningens väg

Måndag 10 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats-

- Digitalt -

Ebba Älverbrandt och Ulrica Fritzson delar med sig av teologiska och diakonala perspektiv på försoningens själavårdande process. Utifrån sina erfarenheter och arbete berättar de om hur deras försoningsarbete växt fram, om hur ett diakonalt förhållningssätt understödjer processen och vilka teologiska utgångspunkter som ligger till grund för arbetet. De delar också hur försoningsarbetet kan tillämpas i församlingsarbete och ger exempel på hur arbetet bedrivs. ”Försoningens väg” innehåller ett teologiskt pass och ett diakonalt pass med inslag av livs- och bibelberättelser.  

Ulrica Fritzon är präst i Svenska kyrkan, Teol doktor. Utbildad i Reparativ rättvisa och Trauma och transformation i Sydafrika och grundare till Försoningsgruppen. Arbetar närmast som Stiftsteolog i Skara stift. 

 

Ebba Älverbrandt är diakon i Svenska kyrkan och medarbetare i den ideella organisationen Försoningsgruppen. Hon är utbildad i Write Your Self (en traumaorienterad skrivmetod), Reparativ rättvisa och NET (Narrative Exposure Therapy). Ebba arbetar i en Framtiden Bor Hos Oss-församling i Svenska kyrkan Malmö. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024