Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Församlingsveniater