Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingspedagog

Vill du bli församlingspedagog? Eller vill du höra mer om vad kompetensen kan bidra med just hos er?

Att bli församlingspedagog

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning enligt gällande krav som du kan läsa mer om här. Till detta kommer några stiftsförlagda utbildningsmoment. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

En manlig präst och två kvinnor sitter vid ett bord med varsin dator och samtalar.

Rekryteringsarbete

Söker du rådgivning kring rekrytering? Härhittar du både rekryterarna för de fyra profilyrkena men också kontaktuppgifter till Servicebyråns HR-tjänst, som finns för dig som söker personal.

Lediga tjänster

I Svenska kyrkan och i Växjö stift finns många olika yrkeskategorier. Välkommen att söka din uppgift!