Foto: Bert Leandersson /Ikon

Fördjupa dig i C.S Lewis teologi

Gör en djupdykning i C.S Lewis teologi och författarskap! Träffar, digital bokcirkel och studieresa till Oxford kommer säkerligen bidra med ny inspiration.

Narniaböckerna och flera andra av C.S Lewis böcker har förundrat och väckt mångas funderingar kring litterärt uttrycksätt och kristen tro. 
C.S Lewis kom genom sitt författarskap att bli en försvarare av kristendomen och skrev över 40 verk i teologiska frågor, bland de mest kända är: ”Kan man vara kristen?” och ”Från Helvetets brevskola”. Han, liksom hans gode vän Tolkien, diskuterade och inspirerade varandra. Båda författarna hade sin bas i Oxford.

Växjö stift ger i samverkan med vänstiftet i Oxford en kurs för dig som vill fördjupa dig i C.S Lewis teologi och författarskap.

Kursen vänder sig till dig som är församlingsanställd i Svenska kyrkan och vill få inspiration och ny kunskap in i ditt arbete. Kanske kan du genom Narniaböckerna hitta nya ingångar till konfirmandarbetet eller kanske kan du utveckla sorgegruppsarbetet genom inspiration från ”Anteckningar under dagar av sorg”? C.S Lewis författarskap ger oss unika ingångar och spännande vinklingar och tolkningar av det kristna budskapet.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Karin Ahlqvist!

Tänkt upplägg för kursen:

Lunch till lunch på St Sigfrids folkhögskola 23-24 augusti. Dygnet ägnas åt seminarium, film och samtal.

19 oktober Digital träff med bokcirkel i grupp.

7 december Digital träff med bokcirkel i grupp.

5-9 februari Resa till Oxford. Dagarna ägnas åt studiebesök, besök på universitetet och föreläsningar.

Litteraturlista:

Av C.S Lewis:
Valfri bok i Narniaserien
Från helvetets brevskola
Anteckningar under dagar av sorg
Kan man vara kristen?
Om bön

Övriga:
The Intellectual World of C. S. Lewis: Författare: AE McGrath