Förändringar i begravningsseden

Tisdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Hur möter vi som i kyrkans tjänst arbetar med begravningar de förändringar i begravningsseden som är ett faktum? Utifrån pågående forskning som bygger på statistik från begravningsbranschen, begravningshuvudmännen och Svenska kyrkan diskuterar Jan-Olof Aggedal (doc. I praktiskt teologi, Lunds universitet, kontraktsprost) vad som hänt med begravningsriter och begravningsseder innan och under pandemin samt söker linjer gällande vad trender och utveckling pekar mot in i framtiden.   

Jan-Olof Aggedal är kontraktsprost och kyrkoherde i Lunds stift och docent vid Lunds universitet i praktisk teologi. Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelse av riten. Särskilt har han intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. 
 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024

Anmälan öppnar 1 juni