Några personer sitter i ring och talar teckenspråk.
Foto: Shutterstock

Förändring av teckenspråkig verksamhet

Efter beslut i AU kommer den teckenspråkiga verksamheten att omorganiseras men även fortsättningsvis erbjuds mötesplatser och gudstjänster på teckenspråk runtom i Växjö stift.

Växjö stift omorganiserar sitt teckenspråkiga arbete. I samband med en pensionsavgång har Växjö stift sett över verksamheten och dess behov. Vid sammanträdet 18 augusti fattade stiftsstyrelsens arbetsutskott beslut om att under två år vakantsätta den ena av de två tjänster som är knutna till stiftets teckenspråkiga arbete. Arbetsutskottet fattade samtidigt beslut om att utöka den andra tjänsten till en heltidstjänst. 

- Jag förstår att man kan ha synpunkter på prioriteringen men det är en krympande målgrupp. Även fortsättningsvis kommer stiftet att kunna erbjuda teckenspråkig verksamhet i form av både gudstjänster och mötesplatser, berättar Camilla Ruben som nyligen tillträtt som stiftsdirektor.

Stiftsorganisationen har sedan lång tid tagit ansvar för teckenspråkig verksamhet i Växjö stift. Gudstjänst firas idag regelbundet i de tre länsdelarna. Digitala mötesplatser har också utvecklats under senare år.

- Stiftsorganisationen behöver kontinuerligt se över kostnader, prioriteringar och behov och anpassa sig till krympande ekonomiska resurser för att arbetet ska bli hållbart på sikt. Prioriteringarna görs utifrån det strategidokument som stiftsorganisationen beslutat att följa, där vissa områden lyfts som särskilt viktiga, berättar Camilla Ruben.

Har du frågor om det teckenspråkiga arbetet? Kontakta Erik Sidenvall, chef för Växjö stifts teckenspråkiga arbete