Thomas Sjöberg och Anna-Karin Jeppsson samarbetar för att öka den existentiella hälsan.
Foto: Maria Estling Vannestål

Existentiell hälsa i fokus på Länssjukhuset i Jönköping

Thomas Sjöberg, präst i Sjukhuskyrkan vid Ryhov, och Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare på regionens utbildnings- och utvecklingsenhet, berättar om sitt spännande gemensamma arbete.

 

Vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping bedrivs ett omfattande arbete med existentiell hälsa. Det handlar om att fundera och samtala kring ämnen som mening, längtan, tillit, hopp och förundran. Här finns bland annat samtalsgrupper för såväl patienter som personal och den nyligen invigda Tankegången– där naturupplevelser vävs ihop med reflektion kring livets viktiga frågor. Den röda tråden är helhetstänket. Det existentiella finns som ett paraply och stärker de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna av vår hälsa och därmed förmågan att möta livets utmaningar.

Thomas Sjöberg, präst i Sjukhuskyrkan vid Ryhov, och Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare på regionens utbildnings- och utvecklingsenhet, berättar om sitt gemensamma arbete. I samtalsgrupper möts människor och samtalar om livsfrågor utifrån de åtta dimensioner som Världshälsoorganisationen WHO har identifierat som viktiga för vår existentiella hälsa, såsom hopp, harmoni, förundran, andlig styrka, personlig tro och meningen med livet. Allt som sägs stannar i rummet, deltagarna tränas i att lyssna och får prata utan att bli avbrutna eller ifrågasatta.

Grupperna startade med inneliggande patienter på vårdavdelningar inom psykiatrin men har spridit sig.

-  Personalen märkte att patienterna kom tillbaka med en annan kroppshållning och glimt i ögat efter samtalsträffarna. Något hade hänt där, berättar Anna-Karin Jeppsson och fortsätter:

Vi har fått prova oss fram utan färdiga koncept, göra pilotprojekt, lägga rälsen medan vi kör och lära oss av erfarenheterna.

Anna-Karin Jeppsson

-  Det ledde vidare till grupper även för personalen, som ett sätt att rusta dem för att möta patienter i kris genom möjligheten att själva reflektera, att ”provtänka” kring vilka resurser vi har och vad vi saknar.

Resultaten var så positiva att samtalsgrupper nu erbjuds samtliga anställda vid sjukhuset och i primärvården.

Existentiell hälsa är också i fokus för reflektionspromenaden Tankegången, som Thomas Sjöberg fick idén till. Sedan tidigare fanns Slingan, två natur- och kulturstigar på sjukhusområdet med olika längd och karaktär, där patienter, anhöriga och personal kan hämta kraft från naturen och lära sig mer om områdets växter, djur och historia. Grön rehab – att ta hjälp av naturen i våra fysiska och psykiska läkeprocesser – börjar sprida sig runtom i landet, men här har idén funnits länge.

-  Så varför inte förena naturens läkande kraft med reflektion kring våra existentiella frågor, tänkte Thomas. Idag har naturstigarna skyltar med QR-koder, där den som har mobiltelefon med sig kan stanna upp och få fram reflektionsfrågor på skärmen. Dessa är hämtade från samtalskorten Frön till Livsmod och Livsglädje och här kan det exempelvis stå ”Vad kan du göra för att oftare vara en del av sammanhang som stärker dig?” eller ”Vem eller vad har du tillit till?”. Även den som ligger i sjukhussängen kan ta del av frågorna.

Mycket av det arbete som görs i Jönköpingsregionen är unikt och har även rönt nationellt intresse men det hade inte varit möjligt utan regionledningens stöd och förståelse för vikten av existentiell hälsa.

-  Vi har fått prova oss fram utan färdiga koncept, göra pilotprojekt, lägga rälsen medan vi kör och lära oss av erfarenheterna, säger Anna-Karin Jeppsson. 

Någon kanske undrar om det finns risk för att vi tappar bort det kristna perspektivet i hälsoarbetet: Var kommer Jesus in i allt detta? Men så är det inte alls, menar Thomas Sjöberg:

-  När vi lyfter frågor som tillit och sammanhang reflekterar många över sin tro och vikten av att tillhöra en kristen gemenskap. Det behöver inte bli antingen eller utan vi kan snarare mötas – precis där vi är!

Text och bild: Maria Estling Vannestål