Energioptimering i kyrkans fastigheter

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 16.30

- Digital kurs-

Föreläsningen syftar till att stötta driftpersonal och skapa intresse och förståelse för fastigheternas tekniska installationer. Föreläsningen vill öka förståelsen om hur och varför små ändringar på några få enkla inställningar kan bidra till möjligheten att spara energi och samtidigt höja eller bibehålla ett bra inomhusklimat. Utbildningen ger stöd och förslag till minskad energiförbrukning till personalen som arbetar med driftsfrågor. 

Utbildningen kommer innehålla bland annat:
• Bakgrund om Energieffektivisering och varför det är viktigt att hantera det i vardagen
• Erfarenhetsåterföring från tidigare uppdrag mot församlingar och pastorat där besparingspotentialen brukar vara ca 10-20 % på driftoptimeringsåtgärder.
• Grundläggande och praktiska tips på energieffektivisering kopplat till värme- och ventilationssystem
• Fokus är att få en energibesparing i kyrkor och övriga byggnader som församlingshem och förvaltningsbyggnader.

 

Olle Lindgren arbetar som energikonsult på AFRY och har lång erfarenhet av energioptimering i sitt yrke inom alla typer av fastigheter och kulturbyggnader. Olles erfarenhet är att små saker kan göra stor skillnad på energianvändningen.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024