En öppen och tillgänglig kyrka

Onsdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Kyrkorummen är fulla av historia, kulturarv, tro och tradition. Men vad möter besökaren innaför dörren, mer än solblekta vykort? En öppen kyrka kan beröra och missionera, undervisa och ge hopp - även när kyrkan i övrigt är tom. Hur tillgängliggör vi kyrkorummet för små och stora, ovana och trogna besökare? Med pedagogiska och kommunikativa insatser kan rummet berätta mer för fler. Denna kurs ger konkreta förslag på hur vi i kyrkorummet kan bidra till ökad kunskap och andlig fördjupning - oavsett om du är 7 eller 77.

Denna kurs riktar sig särskilt den som har ansvar för kyrkorummet (ex vaktmästare, församlingsråd) och/eller kommunikation

Några av stiftkansliets kommunikatörer leder detta pass tillsammans med Sofia Rosenqvist, som är lärare på Oskarshamns folkhögskola och tidigare församlingspedagog i Jönköpings församling.

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024