Foto: Elina Kharazmi

En öppen kyrka som välkomnar

Med ganska enkla medel kan den som besöker ett kyrkorum utanför gudstjänsttid få med sig något mer från sitt besök. Skyltar i kyrkorummet är exempel på en enkel insats som fungerar i de flesta kyrkor. 

Undersökningar visar att över 80 procent av alla kyrkobesök sker utanför gudstjänsttid. Därmed finns det goda skäl att lägga lite tankemöda på om det går att ge något mervärde till alla som tittar in i kyrkan, som inte kräver personal på plats. I Kristine kyrka i Jönköping har man placerat ut tio skyltar i barnhöjd på olika platser i kyrkorummet.

– Det var jag och min pedagogkollega Mia Hellgren som började spånade kring skyltarna, berättar Sofia Rosenquist, pedagog i Kristine kyrka i Jönköpings församling, när jag ringer henne mitt i förberedelserna inför de stundande påskvandringarna. När det plötsligt blev lite tid över under pandemin, gjorde hon verklighet av tankarna, tillsammans med församlingens dåvarande trainee Janina Fursa.

– Vi hade väldigt ambitiösa planer från början – det skulle vara interaktivt, och kanske något att ta med sig, vi hämtade inspiration från museer bland annat. Men ibland får man helt enkelt ta tag i något, det måste inte vara så komplicerat. Och vi tyckte det var bra att låta skyltarna vara så underhållsfria som möjligt, säger Sofia Rosenquist.

De tio skyltarna tar besökaren på en rundtur i kyrkan, från vapenhuset och in i kyrkorummet, till lekkyrkan, ljusbäraren, sakristian, predikstolen, altaret, dopfunten, orgeln och dopbaldakinen. På varje skylt finns en kort och lättförståelig text om föremålet i fråga, hur det används och varför. Krångliga ord förklaras pedagogiskt, tonen är välkomnande. Det finns bilder från kyrkan och ibland även en fråga. I sakristian hänger det sidenband som visar de liturgiska färgerna. På skylten om dopfunten finns information om vad dopet innebär och att man kan döpas både som barn och vuxen.

– Vår tanke är att skyltarna ska fungera för den som är runt 10-12 år. Vi tänkte att om det fungerar på mellanstadiet, då fungerar det även för högstadiet och för medföljande föräldrar. Skyltarna är i barnhöjd, så vuxna får finna sig i att böja sig lite faktiskt, om de inte har rätt glasögon på sig, säger Sofia Rosenquist.

Skyltarna går enkelt att flytta på och det går även lätt att byta ut texterna, som är tryckta på vanligt papper.

– Egentligen hade vi kunnat gå ännu mer all-in och berättat om betydligt fler saker. När vi besökte katedralen i Durham i norra England med våra konfirmander 2019 var de helt tagna efteråt. Det finns ju en tanke med allt, sa de. Och så är det ju verkligen med kyrkor – det finns en tanke med allt, säger Sofia Rosenquist.

Såväl Kristine kyrka som Sofiakyrkan i Jönköping har generösa öppettider. Under pandemin, när pedagogerna inte varit uppbundna med så mycket annat, har de försökt att vara så mycket som möjligt i kyrkan. Men även i vanliga fall försöker man att röra sig i kyrkorummet lite då och då. 
– Vi var några satt här i juldagarna, inte bara pedagoger, det blev lite spontansång, om någon hade en önskepsalm så sjöng vi den. Om vi var ett litet gäng så läste vi julevangeliet, berättar Sofia.

På våren och sommaren rör sig mycket folk utanför kyrkan. 
– Vi försöker vara lite kyrka utanför kyrkan också. Vi har ett enkelt sommarcafé, några pallkragar och trottoarpratare. En riktigt varm sommardag satte en vaktis upp en skylt med information om att kyrkans innetemperatur var 24 grader – kom in och svalka dig, säger Sofia Rosenquist.

Vad tänker du är viktigast när någon kommer till kyrkan när det inte är gudstjänst?
– De flesta vill tända ljus, så det måste gå att tända ljus. Det ska kännas som att någon kanske snart kan komma, ifall man vill prata med någon. En tant som jag pratade med för en tid sedan sa att det är så trevligt i kyrkan för man känner sig välkommen även om man är ensam där. Det ska vara upptänt, lekkyrkan ska vara öppen – att vi blivit av med några grejer, det är sådant man får ta. Det får gärna finnas en påfylld kaffetermos. Jag tänker att det absolut viktigaste är att man får komma in. Jag blir väldigt besviken när jag kommer till en kyrka som är låst. Det behövs inte så himla mycket egentligen, det behöver inte vara så komplicerat. Men det ska vara öppet.

Charlotte Granrot Frenberg

Ellen, Lilly och Sakarias leker i barnhörnan i Mönsterås kyrka. Barnhörnan är placerad i mitten av kyrkan. Placeringen möjliggör för barn och föräldrar att aktivt delta i gudstjänsten och samtidigt hålla fingrarna sysselsatta.

Öppna kyrkor i Växjö stift

En gemensam satsning på ett mer tillgängligt kulturarv och öppna kyrkorum.