En kallelse i kallelsen - om jourhavande präst och själavård

Måndag 9 oktober klockan 15.30 - 16.30

- Digital kurs-

Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Ps 130:2
Lyssna nu på vad jag säger, unna mig den trösten.  Job 21:2

Är du intresserad av och brinner för själavårdsfrågor? Tycker du att det är svårt men skulle vilja lära dig mera?
I Jourhavande präst får du möta många olika slags själavårdssamtal och konfidenter. Jourhavande präst har funnits sedan 1956 och under 2022 besvarade vi tillsammans 75 060 samtal, 17 004 chattar och 1650 digitala brev.

Jourhavande präst erbjuder dig som präst introduktionsutbildning, fortbildning och handledning. Du tjänstgör från ditt hem via telefon och dator.  
Församlingen får en utbildad och ”vässad” präst som får handledning och utbildning i själavårdsfrågor och möter ett tvärsnitt av människor i vårt land. Jouren tar inte bara tid från församlingsarbetet, utan jouren är ibland anledningen till att man stannar på en tjänst. Det blir en fördjupning av det vanliga församlingsarbetet. Jourhandledningen blir som ett andra kollegium för flera av prästerna.  

På seminariet kommer vi se några korta filmer och prata om:
- Själavården i Svenska kyrkan- existentiell och psykisk hälsa och kyrkans bidrag.
- Själavårdens teologiska grund.
- Jourhavande präst en samhällstjänst via 112-hur fungerar det? 
- Själavården som suicidprevention.
- Vad ger människor hopp?
- Utbildning i själavård. 

Nina Sagovinter - Nationell samordnare för Jourhavande präst och institutionssjälavård vid Avdelningen för kyrkoliv, Kyrkokansliet i Uppsala och har haft tjänsten 2020.
Tidigare stiftsadjunkt för psykiatri och själavård i Stockholms stift och sjukhuspräst i psykiatrin södra i Stockholm.  Arbetat med olika projekt kring psykisk ohälsa och existentiell hälsa i församlingarna och i samverkan med sjukvården. 
Har bland annat grundläggande psykoterapiutbildning från S:t Lukas, påbyggnadsutbildning i själavård för präster, pastorer och diakoner från Ersta Sköndal högskola, fördjupad själavårdsutbildning för Jourhavande präster och grundutbildning för PKL- gruppernas (psykologisk krisstödsledning) Krisstödjare och grundutbildning i Katastrofpsykologiskt ledningsarbete och organisation för PKL-gruppmedlemmar (psykologisk krisstödsledning), på Regionalt kunskapscentrum, Kris och katastrofpsykologi.  


 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024