En glimt av dövkyrkan

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 14.30

- Digital kurs-

I Växjö stift finns den teckanspråkiga verksamheten Dövkyrkan. De finns för gudstjänster, träffar och samtal. 
Här får du veta mer om denna viktiga verksamhet.

Jessica Lindberg ansvarar för den teckanspråkiga verksamheten i Växjö stift

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023