En dag om stiftets historia

Välkommen till en stiftshistorisk dag med fokus på jubileumsantologin ”Växjö stift 850 år”! Några av artikelförfattarna medverkar och ger kortföredrag med olika perspektiv på Växjö stifts historia. Det blir också ett panelsamtal under ledning av biskop Fredrik Modéus. Tid och plats: lördagen den 3 september kl 13.00 i Biskopens hus på Östrabo i Växjö.

Program:

kl 13.00         Inledning av teol dr Lars Aldén, ordf i Växjö stiftshistoriska sällskap

Kortföredrag av några av artikelförfattarna                                                                 -       

  • Docent Per Stille – om kristnandet av Småland och Växjö stifts tillblivelse
  • Fil dr Olle Larsson – om stiftet under reformationstiden, ortodoxin och upplysningstiden
  • Teol dr Kjell Petersson – om kyrklig krishantering i 1800-talets väckelsetider
  • Teol dr Peter Bexell – om två stift som blev en ny sorts stift

Panelsamtal

Arrangör: Växjö stift och Växjö stiftshistoriska sällskap.

Anmäl dig senast måndagen den 29 augusti till stiftsprost Hans Boeryd, hans.boeryd@svenskakyrkan.se eller 0470-77 38 27. Ange ev önskemål p.g.a diabetes etc. Obs! Begränsat deltagarantal!