En bok om en kyrka värd namnet

En kyrka värd namnet. Det är titeln på biskop Fredrik Modéus nya bok, som spänner över ett antal stora frågor som är viktiga i vår tid och därför också viktiga för kyrkan.

– Jag vill fästa uppmärksamheten på ett antal frågor som är viktiga för människor i vår tid, inte bara dagsaktuella frågor utan sådant som på djupet berör vad vi som människor behöver för att orka leva och reda ut våra liv på ett bra sätt. Jag tror att kyrkan är livsviktig och har mycket mer att ge till vår tid än vad många kanske tänker, säger biskop Fredrik Modéus.

Boken är skriven för en bred publik och lyfter många av de stora frågor som det talas om i vår tid. Klimatet, polariseringen, existentiell hälsa och rätten till tro är exempel på ämnen som tas upp. Men boken lyfter också mer församlingsnära frågor som gemenskap, delaktighet, språk och tystnad och att söka en riktning.

En av de frågor Fredrik Modéus ser som särskilt viktig är rätten till tro eftersom han anser att det i vår tid finns en religionsfobi.
– Det som syns i media är ofta den fundamentalistiska religiositeten och mot sådan ska vi såklart reagera på alla tänkbara sätt. Men religion är så mycket mer, den är något friskt som handlar om att ha rötter och om att hitta sätt att tolka livet som jag tror att alla människor behöver, säger han.

Bokens titel dök upp i ett samtal med hustrun. De båda befann sig i sommarstugan, det var söndag morgon och biskopen hade bara ett par shorts och en t-shirt med sig.
– Inte kan jag visa mig i kyrkan i detta, sa jag. Min fru svarade då att i en kyrka värd namnet spelar det väl ingen roll vem man är eller hur man ser ut? Nog är alla välkomna? Där och då bestämde jag mig för vad boken skulle heta, berättar biskopen. 

Boken ges ut av Verbum och kan beställas via exempelvis Verbums webbplats.

Herdabrev
Biskopens bok är ett herdabrev, det vill säga en bok som en biskop skriver till sitt stift. Det är en gammal kyrklig tradition och herdabrevet kan användas både som samtalsunderlag och till egen reflektion.

01 Biskop Fredrik Modéus i Växjö domkyrka Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.