Foto: Daniel H Hjärtberg

Ekenässjön har fått nya krafter

Ny församling föddes.

I en liten församling är det, hoppas jag, lättare att känna tillhörighet. Här är du välkommen och hemma!

Margareta Hagsten

Ur Kyrkans tidning nr 8, 2020

En ny församling föddes
Den 1 januari 2020 blev lämnade Ekenässjön Vetlanda församling, för att bli en egen församling. Söndagen den 19 januari hölls en festmässa i Ekenässjön, för att fira detta.

I mitten på 1950-talet ansågs Ekenässjön vara aktuell för en småkyrka. Kyrkan började byggas 1965, och invigdes första advent 1970. Det blev så tal om att Ekenässjön skulle bli en egen församling, men då sa regelverket att det krävdes en kyrkogård. Någon kyrkogård finns fortfarande inte i Ekenässjön, och är inte heller aktuellt.

När Vetlanda pastorat skulle göras om 2018, inleddes en process att göra Ekenässjön till egen församling. Ett distriktsråd inrättades, allt för att förbereda inför egen församling.

Margareta Hagsten är ordförande i församlingsrådet, och hon är mycket positiv:

-          Just nu händer det mycket, och det är roligt, säger Margareta.

Ekenässjön är en relativt ny ort, som nyligen firade 100 år. Samhället har en stor inpendling, där finns många och stora arbetsplatser. Kyrkan och församlingsgården ligger mitt i samhället.

-          I en liten församling är det, hoppas jag, lättare att känna tillhörighet. Här är du välkommen och hemma! När nu Ekenässjön blivit egen församling, är det ett bekräftande på ett tillstånd som varit ett tag. Nu är det mer konkret, vad det är som rör Ekenässjön. Nu har vi eget budgetansvar, ett eget utrymme för gudstjänstlivet, berättar Margareta och fortsätter:

-          Det är som om hela församlingen fått ett nytt lyft, med nya krafter i körer och barnverksamhet.

Det sker ett visst samarbete med andra församlingar, t ex så ger Ekenässjön ut sitt kyrkoblad Delad glädje, tillsammans med Björkö och Nävelsjö församlingar. Det finns också ett visst samarbete mellan personalen. Men i grunden är Ekenässjön en autonom enhet. Nu har det nya församlingsrådet haft sitt första möte, och arbetet med att bygga församling och kyrka fortsätter.

Ulrika Kvarnström

Församlingslivet först!

Stiftsadjunkt Erik Keijser berättar här om det dokument stiftsstyrelsen nyligen fattat beslut om: Policy och riktlinjer för arbetet med indelningsfrågor. Nu väntar utmaningen att hålla i och våga och orka hålla ändamålsfrågan och den teologiska grunden i fokus. Även om det rör sig om fyrkantiga frågor om kartor och ekonomi så är motivationen och syftet Guds rike.

-          Ny-ansatsen som finns i detta dokument är att ta ett helhetsgrepp utifrån en teologisk förståelse av vad en församling är – och att dra organisatoriska konsekvenser av det. Stiftsstyrelsens ansvar är att strukturen ska vara ändamålsenlig. När är den det? När den tjänar uppdraget! Och uppdraget är inget annat än att Guds rike ska utbredas, säger Erik och utvecklar:

-          Det handlar om att skilja på huvudfråga och bifrågor. Personella resurser, GDPR, ekonomi och allt annat viktigt runtikring får inte bli viktigare än själva församlingslivet!

Stiftsstyrelsen har hållit i taktpinnen i processen. Först har det tagits fram ett samtalsmaterial som domkapitel, prostmöte, kontraktskonvent och strukturutskott har fått reflektera över. Det har funnits tillgängligt för vem som helst att läsa.

Ett utkast till policy har sedan skickats på bred remiss i stiftet, till församlingsråd, kyrkoråd, domkapitel. Flera har tagit vara på möjligheten att lämna in en spontanremiss. I svaren blev det tydligt att det finns en bred uppslutning kring ansatsen: församlingslivet först, bygga för levande församlingar – så många som klarar grundkraven i kyrkoordningen.

Erik berättar med hjälp av en bild:

-          Starka ekonomiska enheter kan liknas vid stadiga hus. De ger stabila förutsättningar att bo och leva inom husets väggar. Församlingsindelningen är mer som innerväggarna som kan behöva justeras när familjen förändras. I Ekenässjön behövde man till exempel ett rum till.

Erik lyfter också vikten av att vi vågar se och dra konsekvenser av vad i ser:

-          När vi tänker kring indelning av församlingar pratar vi lätt om förlust, reträtt och nedläggning men vi måste börja prata om det som framtidsfrågor. Trenden innebär att på en del ställen kanske en församling inte längre finns och vi får dra organisatoriska konsekvenser av det. Men vi måste också synliggöra det proaktiva och att vi kan påverka trenden - inte bara konstatera hur det ser ut just nu, utan fundera över hur vi kan bygga organisationer som tillåter växt. Men med ödmjukhet. Det är inte organisationen som ger växten, det är Gud som ger växten!

Emilia Lindstrand