Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretionärt.

Under egendomsnämnden finns egendomsförvaltningen, fyra skogvaktardistrikt och 13 skogsarbetare. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Egendomsnämndens handlingar diarieförs. Protokoll finns tillgängliga hos registrator på stiftskansliet.

Egendomsnämnd 2018-2021

Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c)
Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s)
Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA)
Evy Annér, Nybro (s)
Nils Grönqvist,
Gullaskruv (c)
Simon Lind, Löttorp (FK)
Thomas Linder, Kalmar (posk)

Ersättare i egendomsnämnden

Magnus Ahlström, Smålandsstenar (posk)
Åsa Felix Everbrand, Mörbylånga (c)
Johan Hilding, Värnamo (c)
Bert-Åke Näslund, Jönköping (BorgA)
Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s)
Göran Wiegert, Kalmar (s)
Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)

Sammanträdesdatum 2018

Stiftsstyrelse
10-11 januari
27 februari
28 mars  
25 april  
13 juni  
3-4 september
9 oktober  
6 november
18 december

Domkapitel
10 – 11 januari (utbildning)
2 februari (prästexamen) 
13 mars
25 april
8 juni (präst- och diakonexamen)
21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
18 december

Egendomsnämnd
6 februari
11 april
13 juni
3-4 september
2 oktober
18 december  

Stiftsfullmäktige
4-5 februari
24 maj
24 september
26 november

Arbetsutskott
6 februari
13 mars  
5 april  
30 maj  
20-21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
20 december

   

Intervjudagar för kyrkoherde- och arbetsledande komministertjänster under 2018:
22 januari
27 februari
13 april
28 maj
10 september
8 oktober
16 november
4 december  

 

Registrator för egendomsnämnden

Agneta Wirstedt

Agneta Wirstedt

Växjö stift

Registrator

Direkt: 0470-77 38 70

Växel: 0470-77 38 00