Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av jord, skog och fonder i Växjö stift.

Under egendomsnämnden finns egendomsförvaltningen, tre skogvaktardistrikt med varsin skogvaktare samt totalt 9 skogsarbetare för alla distrikt. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Egendomsnämndens handlingar diarieförs. Protokoll finns tillgängliga hos registrator på stiftskansliet.

Egendomsnämnd 2022-2025:
Ordf: Nils Grönqvist, Gullaskruv (c) 
Lars-Ivan Petersson, 1:e vice ordförande, Vetlanda (S)
Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA)
Jonas Karlsson , Nybro ( S)
Thomas Linder, Kalmar (POSK)
Magnus Ahlström, Smålandsstenar (POSK)
Jens Junelind, Jönköping (ÖKA)                                                                                                                                          

Ersättare i egendomsnämnden
Anders Westin, Växjö (S)
Torsten Thorvaldsson   (POSK)
Johan Hilding ( C )
Kjell Gustafsson ( C )
Amie Ringberg  (HoJ)
Bengt-Eric Ericsson  (Frimodig Kyrka)
Birgit Söderström  (VISK)

 

Sammanträdesdatum 2022

Stiftsstyrelse
12 januari Framtidsseminarium
3 februari
29 mars
26 april
7 juni
31 augusti-1 september
12 oktober
6 december

Domkapitel 
12 januari Framtidsseminarium
21 januari Examen och domkapitel 
14 februari                
17 mars                      
27 april                      
10 juni Examen och domkapitel 
22 juni                     
22 augusti                           
21 september               
25 oktober                    
15 november                
14 december               

Egendomsnämnd 
2 februari 
5 april 
1 juni 
31 augusti-1 september 
11 oktober 
20 december

Stiftsfullmäktige 
22 februari
23 maj
29 september
30 november

Arbetsutskott
18 januari
8 mars
11 april
24 maj
17-18 augusti
27 september
24 november