Foto: Mikael M Johansson

Du är vald i Växjö stift!

Ny utbildningssatsning ska locka till samtal.

Kyrkans tidning nr 6 2022:

Ing-Marie Rundwall har länge presenterat sig som att hon jobbar med ledning, styrning och utvecklingsfrågor. Men nu kan hon även kalla sig författare.

-  Det som är nytt är att jag är medförfattare till en av de böcker som nu används i samband med att vi nu har en ny mandatperiod i Svenska kyrkan, berättar Ing-Marie.

Ing-Marie är väldigt glad över att få vara en del av den satsning som nu sätter i gång.

- Egentligen är det ju helt fantastiskt att vi har ett upplägg i Svenska kyrkan som innebär att människor får forma innehåll, upplägg och utförande för de som vill dela sina livsfrågor där man bor. Jag gillar att man benämner sina politiker just förtroendevalda, vald med ett förtroende, säger Ing-Marie.

För fyra år sedan gjorde Växjö stift en stor satsning som hette Du är vald, man hade då stora generella utbildningsdagar som berörde bland annat frågor om styrning, ledning, tro och lära samt sammanträdesteknik. Denna föll väl ut och gav genklang runtom i Sverige.

Ing-Marie förklarar:

- Inför denna mandatperiod tog Verbum kontakt och frågade om vi ville skriva en ingångsbok för alla som är förtroendevalda och bokens titel blev ”Du är vald” precis som satsningen för fyra år sedan. Boken har delats ut till alla kontrakt och är på väg att spridas nu. Du som läser detta har förhoppningsvis redan fått den via din församling eller pastorat.

Ing-Marie tar med sig flera lärdomar från utbildningarna som genomfördes förra mandatperioden:

- Det vi har lärt oss från förra gången är att det behövs mer samtal mellan människor och därför är boken skriven utifrån att just locka till samtal. Självklart behöver man en kunskap för att klara sitt uppdrag men framför allt behöver man samtala och dela sina tankar med varandra. Man kan läsa boken och samtala kring den, på sina fullmäktigemöten och på kyrkoråden. Att man lägger tid på att dela tro, liv och längtan är min önskan säger Ing-Marie.

Nästa steg är att Växjö stift har bett kyrkoråden att inventera vilka behov av utbildning som finns.

- Vi utgår från vilka behov som finns och vilka förutsättningar man har. Under det första året kommer vi att erbjuda riktade utbildningsdagar. De kommer att handla om det man vill veta mer om, till exempel styrning och ledning, ekonomi, begravningsfrågor. Dessutom kommer vi att bjuda in till utbildningsdagar utifrån förutsättningarna man har. Till exempel så har vi både små och stora enheter i stiftet vilket ger olika förutsättningar, betonar Ing-Marie.

En utmaning kan vara att få i gång samtalen som både kan vara smidiga och svåra.

- Som ordförande och kyrkoherde måste man organisera det så att det finns mötesplatser, tid och möjlighet för samtal. Man kan anordna speciella dagar, eller så tar man en liten stund innan ett möte, när man har hög energinivå. Ställ fram en godisskål så har ni en bra början! Dessa samtal blir en bra grund för kommande mandatperiod, säger Ing-Marie.

Hon har tre tips till den som är ny som förtroendevald i Svenska kyrkan:

1. Våga fråga, någon annan har säkert samma fråga som du. Ju mer du frågar desto mer lär du dig! När man är ny får man fråga hur mycket man vill, så passa på!

2. Läs på! Läs Du är vald, titta på något protokoll, läs budgeten, läs en församlingsinstruktion. Då får man ett sammanhang och ser lite vad som gjorts tidigare.

3. Utgå från dig själv, det är du som är vald! Om du är dig själv ska du hitta glädjen samt kommer att bli respekterad i ditt uppdrag.

Ing-Marie tror att församlingen vinner mycket på att utbilda sina förtroendevalda och att man behöver former för att ta vara på människors längtan och drivkraft.

- Som förtroendevald investerar man ju även med sin tid och då är det väl självklart att man som kyrka vill ta vara på den tiden.

Ing-Marie fortsätter:

- Relationer kan vara svårt ibland. Man behöver ta sig tid att förstå hur Svenska kyrkans ledning och styrning ser ut. Svenska kyrkan är inte som ett fotbollslag eller som en annan styrelse utan har sina förutsättningar. Man behöver vara observant på rollkonflikter, många vill engagera sig i många olika uppdrag. Det är vanligt med flera olika roller både som ideell och förtroendevald och det är viktigt att inse att man har en roll i taget. Styrelseledamot är man när man är på det mötet, annars kanske man har rollen som gudstjänstbesökare. Att påminna varandra om detta kan vara bra ibland.

Förhoppningen är att utbildningen ska tas emot positivt.

- Jag tror starkt på att människor vill samtala mer, växa och utvecklas samt att många längtar efter att få utmana sig själva. Denna satsning vill bjuda in just till detta, säger Ing-Marie.

Fler tips:

 

/Sara Peterson

Du är vald i Växjö stift!

Utbildning för förtroendevalda i församlingar och pastorat mandatperioden 2022-2025