Digitalisera flödet för beslutsunderlag med hjälp av public 360

Måndag 9 oktober klockan 15.00 - 16.00

- Digital kurs-

Du får information om hur det digitala diarieföringssystemet public 360 fungerar och vilka funktioner som finns. Hur du som anställd kan arbeta med processen för beslutsunderlag i public 360 från inkommen/upprättad handling till beslutsunderlag för t ex kyrkoråd.

Malin Betnér - IT ansvarig och projektledare för införande av public 360 i Växjö stift.

 

Foto: Sara Peterson

Anna de Faire - stiftsarkivarie och utbildare i public 360

Anmälan Fortbildningsveckan 2023